Vår vision är att skapa en jämlik och hållbar menshygien för alla som menstruerar.