Vår bakgrund

Spacerpad är utvecklad inom ramen för ett flervetenskapligt innovationsprojekt på Högskolan i Borås. Frågan om hur menshygien hos flickor, kvinnor och menstruerare kan underlättas – ställdes mot vad textila produkter kan lösa.

Utvecklingen startade med att Karin Högberg, FD i omvårdnadsvetenskap, såg ett behov av en smart mensskyddslösning för flickor, kvinnor och menstruerare som lever i miljöer med svag infrastruktur för vatten- och avlopp (WASH). En sådan miljö är ofta kombinerad med ekonomisk fattigdom, vilket skapar en ovärdig utsatthet för den som menstruerar. Lena Berglin, docent i textil teknologi, tog tag i frågan om hur en sådan textilteknisk lösning kan se ut, och utvecklade Spacerpad som produkt.

Processen utgick från menskoppen som modell, då den är genial i sin konstruktion – men inte alltid accepterad eller tillräcklig. Karin såg att det fanns utrymme för en binda med liknande egenskaper; funktionell, återanvändningsbar, lättskött och billig över tid. En menskopp håller tätt genom sitt vakuum, men motsvarande möjlighet finns inte för en binda. Lösningen för Spacerpads del blev Lenas utveckling av en nu patenterad vätskehållande och samtidigt snabbtorkande konstruktion.

Spacerpad AB grundades 2019 av Karin Högberg och Lena Berglin, 2021 gick AB Lindex in som majoritetsägare och vår VD Ulrika Thuresson anställdes. Detta har gett oss kapacitet att utveckla både produktion och kanaler för distribution. Vår vision är fortfarande densamma, att bidra till en jämlik och hållbar menshygien.

En första tanke om ett smart och hållbart mensskydd formuleras.

2013

Behovsanalys och nätverkande.

2014–2016

Finansiering från Chalmers Innovationskontor för första stegen i en konkret utveckling av Spacerpad som prototyp.

2017

Finansiering för uppstart av Spacerpad som projekt, från Vinnovas program ”Utmaningsdriven innovation”.

2018

10 miljoner i finansiering från Vinnova, för utveckling av produkt, produktion och system för distribution.

2019

Spacerpad antas till Kungliga ingenjörsakademins IVA-lista, ingenjörs- och ekonomivetenskapen och industrins utveckling för samhällets bästa med fokus på ”hållbarhet”.

2020

AB Lindex investerar i Spacerpad AB.

2021

Spacerpad väljs in till Kungliga ingenjörsakademins IVA-lista, detta år på temat ”teknik i mänsklighetens tjänst”.

2022

2023