Material & miljö

Spacerpad är tillverkad av polyester, som är en slags plast, och faktum är att de flesta mensskydd innehåller en viss mängd plast för att förhindra läckage.

Spacerpad minimerar sin miljömässiga påverkan genom att använda en så liten mängd material som möjligt – så länge som möjligt. En dagbinda väger ungefär 15g, lika mycket som en tandborste. Tack vare att den är lättskött behövs inte så många produkter under en mensperiod. Tvättester visar att Spacerpads material och konstruktion bidrar till lång livslängd. Återanvändning är bättre än återvinning!

Det finns inga kemiska tillsatser, som t ex biocider, i Spacerpad. Efter produktens livslängd kan merparten av materialet i princip återvinnas, även om den processen ännu inte är fullt utarbetad. Rent teoretiskt går kärnan att materialmässigt återvinna, men i praktiken blir detta omständligt. Vi håller oss uppdaterade på materialforskning och målet är att utveckla ett system för återvinning.