Vision & mission 

Vår vision är att skapa en jämlik och hållbar menshygien för alla som menstruerar. 

Vår mission är därför att utveckla, tillverka och distribuera en binda baserad på en innovativ teknologi. Genom detta bidrar vi till att säkra allas rätt till menshälsa – oavsett socioekonomiska förutsättningar. Menshälsa är en mänsklig rättighet och omfattar bland annat tillgång till säkra och hygieniska mensskydd. Genom att alla människor på lika villkor kan delta i aktiviteter varje dag i månaden, gynnas dessutom hela samhället. 

Vår mission omfattar även att bidra till ett paradigmskifte från engångsprodukter till hållbara återanvändningsbara produkter för menstruation.