Vad är Spacerpad?

Spacerpad är ett mensskydd i form av en binda, konstruerad för att effektivt hålla mensvätskan genom sin luftiga konstruktion och kapillärkraft, istället för genom traditionell fiberabsorption. Denna vätskehållande princip gör att bindan både är lätt att rengöra och är snabbtorkande. En enkel process för rengöring gör att återanvändningen blir både smidig och hygienisk, oavsett tillgång till tvättmöjligheter.