Partnerskap

Partnerskap betyder att vi tillsammans med privatpersoner och organisationer verkar för att säkerställa att den som av ekonomiska skäl riskerar att ”lämnas utanför” rätten till menshälsa, istället inkluderas. Detta ingår i FN:s Globala mål 17.

Partnerskap tar sig uttryck i form av att vi delar samma vision om en jämlik och hållbar menshygien. Partnerskap konkretiseras genom att vi hjälps åt att säkerställa flickors, kvinnors, menstruerares rätt till säkra mensskydd.