Hur vi arbetar

För att nå vår vision att skapa en jämlik och hållbar menshygien för alla som menstruerar, arbetar vi med partnerskap, försäljning och föreläsningar.

Läs mer om våra Just nu!-projekt.